Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Speels leren

De training Speels Leren is een inspirerend en praktijkgericht programma. Met als doel dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een lerende en stimulerende omgeving. Speels Leren baseert zich op de visie van ontwikkelingspsycholoog Elly Singer. Taal en interactie zijn het meest effectief als pedagogisch medewerkers:

  • Zorgen voor een uitdagende omgeving, waarin spelen en talige interacties worden uitgelokt;

  • Beschikbaar zijn;

  • Meespelen;

  • Speels leiding geven.

Speciaal voor: pedagogisch medewerkers en gastouders, managers volgen een managementbijeenkomst

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Spelbetrokkenheid

‘Beschikbaar zijn “ betekent dat de pedagogisch medewerker rustig en betrokken bij de kinderen zit. Hij of zij is het veilige baken in de groep. Kinderen kunnen dichtbij de pedagogisch medewerker spelen. Ze weten waar ze hem of haar kunnen vinden voor een knuffel als het jonge kinderen betreft, en om iets te laten zien voor oudere kinderen. De pedagogisch medewerker voegt op een natuurlijke en speelse manier elementen toe aan hun spel.

Er is een evenwicht tussen de initiatieven van de pedagogisch medewerker en die van de kinderen. Als het nodig is neemt de pedagogisch medewerker de leiding op een duidelijke en speelse manier.

De inrichting van de ruimte is aantrekkelijk en verandert regelmatig. Kinderen zullen zo aandachtiger en geconcentreerder spelen. Door de grotere spelbetrokkenheid – die we meten met de schaal van onderwijskundige Laevers – leren ze meer en beklijft wat ze leren beter.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Basisprogramma

Managementbijeenkomst (3 uur): De training start met een managementbijeenkomst. Je wordt geïnformeerd over de inhoud van het trainingsprogramma en over hoe je de opbrengsten van de trainingen kunt inpassen in je eigen visie op een lerende organisatie.

Trainingsbijeenkomsten (4 x 3 uur): In de trainingsbijeenkomsten verdiept je je in de inrichting van de omgeving en je beschikbaarheid voor de kinderen. Je stelt zelf hypothesen op en toetst die via experimenten in de praktijk. We staan stil bij het observeren van kinderen en bij hun ontwikkeling. We voeren ontwikkelingsgerichte en talige activiteiten uit. We verdiepen ons in het VVE-programma waar je mee werkt, in interactief voorlezen en in binnen en buiten spelen. We maken videoanalyses van praktijksituaties en we delen de ervaringen met elkaar.

Naast de trainingsbijeenkomsten voert je praktijkopdrachten uit op de werkvloer. Je oefent met de drie pedagogische posities van “ Beschikbaar zijn”, “Meespelen” en “Speels leiding geven”. In de training Speels Leren zijn theorie en praktijk van alledag naadloos met elkaar verbonden.

Inhoudelijke vragen over de training of een vrijblijvend adviesgesprek?   

Wat maakt dit programma uniek en doeltreffend?

Effectief in de praktijk

Speels leren baseert zich op ‘spelend leren’, een methode ontwikkeld door Elly Singer zie ook  www.speelsleren.nl

Deze methode is in de praktijk getoetst en wetenschappelijk onderzocht. De kern is: in een veilige, speelse, aandachtige omgeving hebben taal- en interactievaardigheden een optimaal effect op de ontwikkeling van kinderen. We meten de effecten en maken die zichtbaar. 

Leren door doen

In de training Speels Leren werken cursisten vanuit eigen hypothesen. 

Via praktijkopdrachten en –bijeenkomsten leren zij al doende de theorie in de praktijk toe te passen. 

Terug naar de basis

Speels Leren richt zich op de essentie van kinderopvang: pedagogisch handelen dat op een natuurlijke manier aansluit bij het spelen van kinderen. Dat biedt rust, concentratie, aandacht en daardoor meer kansen om te leren en je te ontwikkelen.