Ontmoet onze pedagogen en vakinhoudelijk specialisten 

Clarine de Leve

Clarine de Leve is pedagoge en in 1982 aan de Rijksuniversiteit Utrecht afgestudeerd. Daarna heeft ze verschillende postdoctorale opleidingen gevolgd die op haar werkveld lagen o.a. supervisie methodiek en psychologen en pedagogen in de zwakzinnigenzorg.

In 1990 is zij opgenomen in het beroepsbekwaam-heidsregister van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen, Onderwijskundigen en Andragogen (N.V.O.). Na afronding van haar studie is zij werkzaam geweest als pedagoge en later in leidinggevende en adviserende functies. Zij houdt actief haar vakkennis bij.

Clarine is lid van het landelijk pedagogenplatform kindercentra.

Maureen Kanter - Elshoff

Maureen heeft na haar hbo-opleiding de afgelopen 20 jaar op verschillende locaties ervaring opgedaan als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. De laatste jaren werkt ze vanuit de visie van Emmi Pikler.

Maureen krijgt veel energie van de kwaliteitssprongen die in het vak worden gemaakt en vindt het geweldig om te fungeren als coach ‘on the job’. Door haar begeleiding, via zelfreflectie en het stapsgewijs aanbieden van nieuwe ervaringen, ontstaan verbeterde routines en wordt er meer rust ervaren.

Kennis vanuit theorie en wetenschap ziet ze als de sleutel voor de juiste koers in de uitvoering van de begeleiding en verzorging van kinderen.   


Christine ten Kate

Christine is pedagoog, trainer/docent, manager en erkend video interactie begeleider. In het MBO werkt zij als docent, mentor en stagebegeleider. Met name de pedagogische vakken worden door haar gedoceerd. Daarnaast is zij trainer van Piramide, Tink, Oog voor Interactie en een aantal zelf ontwikkelde programma’s. In de ruim 6 jaren dat zij gewerkt heeft als (regio)manager heeft zij  pedagogisch medewerkers begeleid  in hun persoonlijke ontwikkeling. Zij volgde de opleiding ‘Coachen voor managers’ aan de School voor Coaching om haar coachvaardigheden te verdiepen. Mensen inspireren en ondersteunen is haar op het lijf geschreven. Christine is lid van het landelijk pedagogenplatform kindercentra.

Mara Heijdelberger

Mara is pedagoog, coach en trainer in de kinderopvang. In de functie Pedagogisch Beleidsmedewerker coacht zij pedagogisch medewerkers en adviseert kinderopvangorganisaties bij het versterken van de pedagogische kwaliteit. In het hbo werkt zij als docent Pedagogiek, onderwijsontwikkelaar en trainer in de Basistraining VVE en hbo’er in de voorschool. Haar missie is om studenten te empoweren in hun rol als professionele mede-opvoeder zodat kinderen een goede kans krijgen om op te groeien tot autonome en sociale volwassenen.Marit Langedijk

Marit Langedijk, pedagoog, docent en trainer. De pedagogiek van Loris Malaguzzi is verweven in haar visie: Kinderen en volwassenen hebben 100 talen om zich te uiten. Ondersteunende communicatie en ruimte voor eigen competenties zorgen ervoor dat ieder in zijn of haar eigen kracht komt te staan, en dat geeft energie, plezier en verbondenheid!

Als pedagoog geeft Marit jarenlang advies aan ouders en training aan professioneel opvoeders, m.b.t. diverse pedagogische thema's, vanuit een Amerikaanse trainingsmethodiek, waarin veel ruimte is voor interactie en om onbewust bekwaam, bewust bekwaam te maken. Regelmatig wordt Marit geïnterviewd voor o.a. opvoedmagazines of radio.  

Christy Pach

Christy is IKC- en teamcoach, trainer. Zij coacht professionals, teams en management in kinderopvang en onderwijs met een inspirerende samenwerking en optimale communicatie. Teams zijn voor haar de sleutel tot succesvolle resultaten en een optimale bijdrage aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Hoe haal je het beste uit jezelf én uit je team? Voor haar zijn persoonlijke groei en professionele ontwikkeling daarop het antwoord.  

Christy heeft een brede ervaring in de Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar en als manager in de kinderopvang. Ze is gecertificeerd professioneel coach en teamcoach.


Anne Josette Kouveld

Anne Josette heeft pedagogiek gestudeerd met als specialisatie kinderopvang. In de afgelopen jaren is zij werkzaam geweest als pedagogisch medewerker op de babygroep en als pedagogisch expert waarbij zij mede verantwoordelijk was voor de pedagogische kwaliteit.

Vanuit haar eigen bedrijf Pedagogisch Adviesburo AJK, ondersteunt zij nu (kleinschalige) kinderopvangorganisaties op het gebied van beleid en kwaliteit. Met behulp van haar eigen ervaringen binnen het werkveld en de dagelijkse praktijk als moeder, coacht, ondersteunt en adviseert zij de pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden en hun ontwikkeling. Ze houdt zich daarnaast bezig met het ontwikkelen en invoeren van pedagogisch beleid met als doel de pedagogische kwaliteit te verhogen en te waarborgen. 

Claire Vervoort

Als pedagoog heeft Claire ruim 20 ervaring in het opleiden, trainen en coachen van medewerkers in de kinderopvang. Haar specialisme ligt bij de pedagogische sensitiviteit en interactie met kinderen. Baby’s zijn haar grote passie en ze vindt het erg fijn om de deelnemers van de e-learning 'Baby’s in de kinderopvang', middels workshops meer te laten nadenken, te vertellen en te laten zien over de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Als trainer/coach is Claire pas tevreden als ze mensen ziet groeien in hun deskundigheid, als ze ziet dat deelnemers nieuwe inzichten ontdekken en als ze daar vervolgens mee aan de slag gaan. Dat is één van haar doelen. Mensen hun eigen kwaliteiten leren ontdekken én leren inzetten in de praktijk.

Sanne van Mulligen-Holverda

Sanne is bewegingsagoog, psychomotorisch therapeut en trainer/docent. Ze is 12 jaar werkzaam in het onderwijs en op dit moment doceert zij diverse pedagogische vakken in het MBO en verzorgt het keuzedeel ‘Werken met baby’s’ en de basistraining VVE. In het MBO is zij tevens loopbaanbegeleider en stagebegeleider, waarbij ze regelmatig contact heeft met de pedagogisch medewerkers uit het werkveld. 

Vanuit haar eigen bedrijf Libellance, is het haar missie om ouders en professionals die met kinderen werken, bewust te maken van het belang van verbinding met een kind. Verbinding; de basis van rust, ontspanning en emotionele veiligheid.


Nathalie Camacho

Nathalie Camacho is eigenaar van ForsaPedagogiek.com  Ze gelooft dat de kinderopvang echt van betekenis is in de ontwikkeling van kinderen. Als coach, spreker en trainer deelt ze haar passie, kennis en kunde over het creëren van sterke teams met 'harTwerkende' professionals.

Zo helpt ze kinderopvangorganisaties bouwen aan een sterke pedagogische omgeving. Haar focus ligt op aandacht voor het team, aandacht voor het jonge kind en aandacht voor ontwikkeling met als resultaat ontspannen werken, werkgeluk en pedagogische kwaliteit.

Marloes Breuer

Marloes is 20 jaar werkzaam als pedagogisch medewerker in de kinderopvang, waarvan 6 jaar als zelfstandig gastouder. Ze werkt op een babygroep en doet dat met heel veel plezier.

Marloes haalt veel voldoening uit het werken met baby's, hoe de ontwikkeling van baby's verloopt en hoe je kunt communiceren. Ze hoopt haar enthousiasme over te kunnen dragen op andere pedagogisch medewerkers en hen zo te kunnen helpen met hun kijk op het werken met baby's. 

Rinie van Leeuwen

Rinie is trainer, coach en manager. Ze heeft een coachpraktijk waar ze mensen begeleid in hun persoonlijke groei. Ze doet dit op een creatieve wijze waarbij het lichaam altijd aan bod komt.  Rinie heeft 18 jaar ervaring als (regio)manager in de kinderopvang waarbij ze teams en pedagogisch medewerkers heeft begeleid.

Contacten met ouders om het vertrouwen in de kinderopvang te vergroten en samen te werken heeft ze hoog in het vaandel.  Ze draagt de Reggio Emilia benadering een warm hart toe.

Esther van der Leek

Esther is pedagoog met een onderwijsachtergrond. Ze heeft haar eigen bedrijf Pedagogisch Hart en doet graag veel en verschillende dingen. In alles staat de passie voor ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen centraal.

De afgelopen jaren heeft ze veel ervaring opgedaan in de kinderopvangbranche. Alles rond hetzelfde thema: ontwikkeling en opvoeding van het jonge kind.

Een sterke pedagogische omgeving begint bij de pedagogisch professionals. Esther maakt pedagogische kennis toegankelijk door producten te ontwikkelen waarmee de kinderopvang op een leuke en laagdrempelige manier kan werken aan professionalisering. Eén van die producten is Pedagogisch Scheuren, de scheurkalender voor professionals in de kinderopvang.


Madelon Claasen

Na het behalen van haar opleiding HBO toegepaste psychologie heeft Madelon anderhalf jaar in Amerika als au pair gewerkt. De verantwoordelijkheden van opvoeding tot en met planning heeft ze daar ontdekt. Na opleidingen voor werkgerelateerd coachen en trainen is Madelon samen met Pascale een bedrijf gestart: 2daycare: gespecialiseerd in pedagogische coaching. Naast haar werk in de verslavingszorg, de gehandicaptenzorg en als coach op kinderdagverblijven is ze supervisor en trainer bij E-schoolkinderopvang.
Madelon vindt het belangrijk om kinderen positief te stimuleren tot groei. Werken met kinderen is elke dag weer anders, maar dat structuur, duidelijkheid en respect zijn heel belangrijk.Pascale Plevier

Pascale heeft meer dan 33 jaar ervaring als locatiemanager in de kinderopvang. Ze heeft de studie HBO creatieve therapie, inrichtingswerk, intern begeleider en Pedagogisch coach gedaan naast verschillende trainingen en verdiepingsopleidingen. Samen met Madelon heeft ze een pedagogisch coachingsbureau 2daycare. Werken met jonge kinderen en coachen van pedagogisch medewerksters is haar passie en doet ze nog steeds met veel enthousiasme. Pascale kijkt gericht naar kinderen waardoor ze direct in kan springen op hun behoefte. Het observeren en vervolgens rapporteren en verder in ontwikkeling helpen is haar kracht.