Trainingen


 

 

Naast e-learning modules biedt E-schoolkinderopvang.nl ook groepstrainingen aan specifiek voor de kinderopvang.
Hieronder staan de trainingen kort beschreven. Klik op de training voor meer informatie. 

Onderstaande trainingen worden aangeboden door  Kans²  en E-schoolkinderopvang.

Baby's in de kinderopvang

Specialiseer je in het werken met baby's en volg na onze IKK erkende e-learning "Baby's in de kinderopvang" ook onze verdiepingsbijeenkomsten.

Pedagogisch coachen in de kinderopvang 

Hoe maak jij als pedagogisch coach het verschil voor kinderen? Hoe kun je vanuit gezamenlijke analyse van beelden de pedagogisch medewerker coachen?

Training taal 3F

Voldoe jij al aan de nieuwe taaleisen?
Kans² heeft samen met Uitgeverij Malmberg een blended 3F- taaltraining ontwikkeld, specifiek voor de eisen vanuit VVE en IKK. 

Oog voor interactie

Waardevolle training gericht op het versterken van taal- en interactievaardigheden! Samen met de trainer en de andere deelnemers kijk je gericht naar je eigen handelen en werk je aan het versterken van je taalgebruik en je interacties met anderen.

Betekenisvol samenwerken met ouders

We weten dat een goed contact tussen ouders en andere begeleiders van het kind een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Lukt het jou als pedagogisch medewerker om echt contact te maken met ouders?

Samen bouwen aan een IKC

Bent u onderdeel van een IKC, of bent u van plan deel uit te gaan maken van een IKC? Kans² biedt met de training ‘Samen bouwen aan een IKC’ handvatten aan hoe u een IKC kunt opbouwen en hoe je elkaar kan versterken.

Speels leren

De training Speels Leren is een inspirerend en praktijkgericht programma. Met als doel dat kinderen zich optimaal ontwikkelen in een lerende en stimulerende omgeving.  

Betekenisvol werken in de BSO

De training Betekenisvol werken in de BSO helpt je om een betekenisvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden, de kinderen enthousiast te krijgen en een structuur in je activiteitenaanbod aan te brengen die past bij jou en je BSO-locatie.

Samen verschillend

Kinderen zijn allemaal verschillend. Zij zijn divers in hun talenten, temperamenten, culturele achtergrond, leef, opvoeding en thuissituatie en dat geldt ook voor hun ouders. Hoe versterk je het gezamenlijke en hoe geef je ook aandacht en ruimte voor verschillen?

VVE trainingen

Voldoe je al aan de nieuwe VVE-eisen? Wij geven de Basistraining Vier VVE, Uk en Puk en Pyramide.

TINK

De TINK training, een mooie combinatie van theorie en praktijk, is gericht op drie leerlijnen. Het verder ontwikkelen van de interactievaardigheden, het versterken van de taalvaardigheid en het leren om feedback te geven en ontvangen.

Jongens in de kinderopvang

De training geeft inzicht in de ontwikkeling en behoeften van jongens en hoe dit zich uit in hun gedrag. Na de training weten de deelnemers hoe ze er voor kunnen zorgen dat zowel meisjes als jongens zich prettig voelen op het kindercentrum.

Trainingen gericht op leiderschap

Wat is jouw leiderschapsstijl? Krijg jij jezelf en anderen op een positieve manier in beweging? 

Trainingen gericht op communicatie

Ben jij in staat om contact te maken en effectief, oplossingsgericht te communiceren?

Beeldcoaching 

Beeld is een krachtig coachingsmiddel omdat je ziet wat er gebeurt. Ook onthoud je beelden beter dan woorden. Door het analyseren van videobeelden van de eigen werksituatie worden handelingen van medewerkers zichtbaar.